آلبوم گذار بهرام؛ اسطوره‌ای که شدیداً نقد نیاز است!

آلبوم گذار بهرام؛ اسطوره‌ای که شدیداً نقد نیاز است!
بهرام بتازگی آلبومش را با نام گذار منتشر کرد اما چرا نیاز است که بهرام...