روباه تا خارپشت، از خوب به عالی!

روباه تا خارپشت، از خوب به عالی!
به تفاوت روباه و خارپشت توجه کنید. روباه همه چیز را می‌داند اما خارپشت...