معرفی کتاب ملاصالح

معرفی کتاب ملاصالح
از انقلاب اسلامی و جنگ هشت ساله خیلی صحبت ها شده است و همچنان می شود....