استادی بازاریابی با شاگردی کاتلر؛ ۱۰ درس بازاریابی فیلیپ کاتلر + معرفی کتاب

استادی بازاریابی با شاگردی کاتلر؛ ۱۰ درس بازاریابی فیلیپ کاتلر + معرفی کتاب
فیلیپ کاتلر غول زیبای دنیای بازاریابی است که اگرچه گرد پیری بر چهره او...